Leung Jan Foshan Kuen Kuit


Wing Chun Bot Sau Lien Siu Dai Da
Biu
Huen
Fook
Ping
Kuen
Guat
Gan
Tan
Can Be Broken From Center
Kuan Sau- Horizontal Lan
Bong Has Faults
Faults are not True Faults
Push Snakes Head--the Tail Bites\\ Push the Snakes Tail--The Head Bites
Push the Center--Thrust out with Bong


  1. Lo Kwai Family?
  2. Chan Wah Shun Family?