Fang Qi Niang


Founder of the Weng Chun County White Crane Boxing method.


Sources:

  • Shaolin White Crane - Yang Ying Ming